Handbook on COVID-19 Infection Prevention and Control in Communities

24 Apr 2020

Handbook on COVID-19 Infection Prevention and Control in Communities

Resource information

Respiratory conditions
  • COVID-19
  • Other
Type of resource
Guide
Author(s)
Editor in Chief: Wu Hao, Chi Chunhua Associate Editor: Yao Xiaoyuan, Ma Hong Author (in alphabetical order of surnames): Cheng Wenhong, Cheng Yibin, Chi Hui, Chi Chunhua, Ding Gangqiang, Du Xueping, Duan Hongyang, Jiang Rong, Jie Zhijun, Kong Min, Li Li, Li Ningyan, Li Yazi, Li Zhili, Liang Guangming, Lv Xifang, Ma Hong, Piao Wei, Qian Le, Song Pengkun, Sun Yange, Tan Wei, Tian Yongfeng, Wang Li, Wang Jiaqi, Wang Junxia, Wu Hao, Xie Yongbiao, Yang Ting, Yang Titi, Yang Zhenyu, Yao Mi, Yao Xiaoyuan, Zhang Jian, Zhang Dongying, Zhang Jiguo, Zhao Jia Secretariat: Chen Jie, Gao Chang Translators (in alphabetical order of surnames): Chen Jie,Chen Yahong,Chi Chunhua,Ding Jing,Fang Lizheng,Gao Chang,Huang Ke,Huang Kewu,Jie Zhijun,Liao Jiping,Liu Xiaoju,Luo Fengming,Wang Wei,Yang Ting,Yao Mi,Zhao Jianping,Zheng Zeguang