Norway

Lunger i Praksis (Lungs in Practice) was formed in April 2000. Its goal is to improve the care of asthma and COPD patients in general practice.

Lunger i Praksis

Gransdalen legesenter, 1054 Oslo

Webpage: www.lungeripraksis.no

Contacts:

Kristian Jong Høines kristian [dot] hoines [at] me [dot] com

Anders Østrem: anders [dot] ostrem [at] outlook [dot] com

Asthma and COPD Prevalence

Asthma Prevalence1 - 7.04%

COPD Prevalence1 - 5.65%

1 Prevalence and attributable health burden of chronic respiratory diseases, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017.  https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30105-3
 

Lunger i Praksis

Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer
Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group  

Velkommen til Lunger i Praksis sin hjemmeside.

Lunger i Praksis ble dannet april 2000 etter initiativ fra Norsk Selskap for Allmennmedisins`s referansegruppe for astma og Kols. Målet for Lunger i Praksis er å bedre omsorgen for Astma og Kols pasienter i allmennpraksis.

 Vi ønsker å:

  1. Øke legers og helsepersonells kunnskap om lungesykdommer ved kurs og andre former for opplæring.
  2. Være et møtested for leger i allmennpraksis med interesse for lungesykdommer.
  3. Knytte til oss leger med bred erfaring innen faget som en ressurs for andre allmennleger.
  4. Øke allmennpraktikerens kunnskap om lungesykdommer med spesielt fokus på pasienter allmennlegene møter.

Lunger i praksis tar gjerne imot nye medlemmer!

Norway